Za registraciju i prijavu potreban je ispravan sertifikat!

Sistem nije uspeo da potvrdi postojanje vašeg sertifikata. Mogući uzroci problema:

  • Sertifikat je postao dostupan nakon što je stranica već učitana.
  • Digitalni sertifikat nije pravilno instaliran na vašem računaru.
  • Došlo je do greške prilikom korišćenja uređaja sa omogućenom sertifikatom (kripto uređaj, čitač e-kartica itd.).
  • Korišćeni veb pregledač nije kompatibilan sa sistemom sertifikovanja računara, ili nije ispravno konfigurisan.
  • Sertifikat je istekao.
  • Sertifikat je izdao sertifikacioni organ koji sistem ne podržava.
Moguća rešenja:
  • Ako koristite kripto uređaj ili čitač e-kartica, proverite da li je pravilno povezan sa računarom i da postoji sva podrška za softver i osvežite stranicu.
  • Ako vam pregledač ne nudi mogućnost izbora sertifikata, pokušajte da ga isključite i ponovo pokrenete.
  • Nekim veb pregledačima je potrebna posebna konfiguracija za rad sa sertifikatima. Pokušajte da koristite drugi veb pregledač. Ako to funkcioniše, možete da se obratite administratoru u vezi sa podešavanjem željenog veb pregledača za rad sa sertifikatima.
  • Proverite da li je vaš sertifikat tačan. Ako je istekao, morate da registrujete novi sertifikat sa svojim nalogom.
Ako problemi i dalje postoje, obratite se administratoru.